جهت تماس با گروه ساختمانی ترکی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

بخش مشاوره در امور مشارکت در ساخت: ۱۳۹۰۱۸۰-۹۱۲

بخش مشاوره جهت بازسازی و نوسازی :۵۸۸۶۳۲۵-۹۱۲

بخش طراحی ۳ بعدی و دکوراسیون داخلی:۵۸۸۶۳۲۵-۹۱۲

 

 

جهت قرارهای حضوری میتوانید به کارگاه های پروژه های ما مراجعه فرمایید.