هدف از تاسیس گروه ساختمانی ترکی، گردآوری مهندسین مجرب و متخصص جهت ارائه خدمات اجرایی و مشاوره در زمینه های گوناگون مهندسی است
که تاکنون عمده فعالیت این شرکت متوجه عملیات اجرایی در پروژه های ساختمانی بوده است و حالا گروه ساختمانی ترکی آماده ارائه انواع خدمات تخریب، طراحی ،ساخت،مشاوره،بازسازی و نوسازی با بهترین سازه در کمترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن تمامی استانداردها و قواعد ساختمان می باشد.