گروه ساختمانی ترکی متشکل از بیست مهندس تجربی و آکادمیک توانسته است نظر مثبت مشتریان در مناطق مختلف تهران را جذب کند و به عنوان بک برند سازنده معتبر با نام تجاری گروه ساختمانی ترکی شناخته شود. مازاد بر متخصصین ثابت ،بیش از ۳۰۰ کارمند و کارگر در پروژه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند.

تیم گروه ساختمانی ترکی
مدیر عامل

تیم گروه ساختمانی ترکی
مدیر عامل

تیم گروه ساختمانی ترکی
مدیریت کارگاه ها

تیم گروه ساختمانی ترکی
مدیریت کارگاه ها و مشاور