قیمت مسکن 99

هفت خصوصیت جدید پیش فروش ملک؛بازیگر اول معاملات مسکن وارد «بازار دوم» شد

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در کلان شهر تهران طبق آخرین گزارش بانک مرکزی بیش از ۲۴ میلیون تومان گزارش شده است.

بورس مصالح ساختمانی

بورس مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال

آغاز بکار بورس مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال