عایق حرارتی-گروه ساختمانی ترکی

آشنایی با چهار عایق حرارتی پرمصرف در ساختمان

عایق حرارتی چیست؟ عایق حرارتی به پوششی گفته می شود که از انتقال گرما و حرارت از یک مکان به مکان دیگر جلوگیری به عمل می آورد.