گروه ساختمانی ترکی فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۶۰ آغاز نمود.در دهه ی۷۰ و ۸۰ که کشور ما در دوران پر تکاپوی سازندگی پس از جنگ به سر میبرد. همگام با روند ساخت و ساز و آبادانی در کشور، انجام و اجرای پروژه های گوناگونی را بر عهده گرفت که در نتیجه آن تجربیات ، این شرکت توانسته وظایف محوله را با موفقیت به اتمام رسانده و با سابقه ای بیش از ۳ دهه تلاش و سازندگی اعتماد مشتریان زیادی را جذب کند و معتبر شناخته شود .و حالا با ادغام تجریبات پیشکسوتان و تربیت نیروی جوان و متخصص تبدیل به برندی شناخته شده و معتبر در امر شهرک سازی و آپارتمان سازی شده است.

هدف از تاسیس شرکت گردآوری مهندسین مجرب و متخصص جهت ارائه خدمات اجرایی و مشاوره در زمینه های گوناگون مهندسی است که تا کنون عمده فعالیت این شرکت متوجه عملیات اجرایی در پروژه های ساختمانی بوده است.